logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

09/2019

Part I

Part II

prof. dr hab. med. Maria Majdan
PRZESŁANIE DO CZYTELNIKÓW WIADOMOŚCI LEKARSKICH
ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL ARTICLE
Alicja Nasiłowska-Barud, Małgorzata Barud
STAROŚĆ TEŻ MOŻE BYĆ POGODNA
OLD AGE CAN BE JOYFUL TOO
PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Robert Zwolak, Dorota Suszek, Aleksandra Graca, Marcin Mazurek, Maria Majdan
REASONS FOR DIAGNOSTIC DELAYS OF AXIAL SPONDYLOARTHRITIS
UWARUNKOWANIA OPÓŹNIENIA ROZPOZNAŃ OSIOWYCH SPONDYLOARTROPATII ZAPALNYCH
Joanna Niezbecka-Zając, Aneta Zarębska, Rudolf Blicharski
ROLA PIELĘGNIARKI W USPRAWNIANIU PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH Z CHOROBAMI NARZĄDU RUCHU
NURSE’S ROLE IN GERIATRIC PATIENTS REHABILITATION WITH MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISEASES
Iwona Morawik, Alina Jurewicz, Marian Jędrych, Aneta Zarębska, Mirosław Jabłoński
ANALIZA PORÓWNAWCZA JAKOŚCI ŻYCIA STARSZYCH KOBIET PRZED PROTEZOPLASTYKĄ STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO
COMPARATIVE ASSESSEMENT OF THE ELDERLY FEMALES BEFORE TOTAL HIP OR KNEE REPLACEMENTS
Mariola Żuk
AUTONOMIA – SPOSÓB NA SAMOTNOŚĆ. ANALIZA DOŚWIADCZENIA SAMOTNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU.
AUTONOMY − A WAY FOR LONELINESS. ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF LONELINESS OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES.
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Roman S. Lorenc
LEKI STOSOWANE W OSTEOPOROZIE
ACTUAL TREATMENT OF OSTEOPOROSIS
Jolanta Parada-Turska
REUMATOLOGICZNE ZESPOŁY PARANOWOTWOROWE U OSÓB W STARSZYM WIEKU
PARANEOPLASTIC RHEUMATOLOGIC SYNDROMES IN THE ELDERLY
Jakub Kosiński, Tomasz Blicharski, Joanna Przepiórka-Kosińska, Anna Dubiel
SARKOPENIA – NIEDOSTRZEGANY PROBLEM STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
SARCOPENIA – UNNOTICED PROBLEM OF AGING SOCIETY
Karolina Turżańska, Małgorzata Drelich, Agnieszka Posturzyńska
ROLA PROTEIN I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU SARKOPENII
PROTEIN AND PHYSICAL ACTIVITY IN PREVENTION AND TREATMENT OF SARCOPENIA
Zbigniew Śliwiński, Marek Żak
FIZJOTERAPIA W GERIATRII – ROLA I ZNACZENIE W PROCESIE LECZENIA
PHYSIOTHERAPY IN GERIATRICS – ITS SIGNIFICANCE IN OVERALL TREATMENT MANAGEMENT
Jaromir Jarecki
STARZENIE SIĘ CHRZĄSTKI I MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE
CARTILAGE AGEING AND TREATMENT POSSIBILITIES
Bożena Targońska-Stępniak
REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW U LUDZI STARSZYCH
RHEUMATOID ARTHRITIS IN ELDERLY PEOPLE
Ewa Wielosz
TWARDZINA UKŁADOWA O PÓŹNYM POCZĄTKU
LATE-AGE ONSET SYSTEMIC SCLEROSIS
Arkadiusz Koszarny, Anna Górak, Maria Majdan
ZESPÓŁ SJÖGRENA O PÓŹNYM POCZĄTKU
LATE-ONSET SJÖGREN’S SYNDROM
Radosław Jeleniewicz
ANCA-ZALEŻNE UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYŃ W WIEKU STARSZYM
ANCA-ASSOCIATED VASCULITIDES IN ELDERLY PEOPLE
Magdalena Sobiech, Maciej Kochman, Małgorzata Drelich, Tomasz Blicharski, Mirosław Jabłoński
PRZEGLĄD WYBRANYCH TESTÓW STOSOWANYCH DO OCENY STANU FUNKCJONALNEGO U OSÓB STARSZYCH
OVERVIEW OF SELECTED TESTS USED TO ASSESS THE FUNCTIONAL STATUS OF ELDERLY
OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT
Magdalena Sobiech, Magdalena Zawadka, Maciej Kochman, Jaromir Jarecki, Tomasz Blicharski, Mirosław Jabłoński
ZABURZENIA POSTAWY CIAŁA U OSÓB STARSZYCH W OCENIE STATYCZNEJ
POSTURAL DISORDERS IN THE ELDERLY IN STATIC ASSESSMENT

Part II

ORIGINAL ARTICLES / PRACE ORYGINALNE
Anna Rajtar-Zembaty, Andrzej Sałakowski, Jakub Rajtar-Zembaty, Katarzyna Olszewska, Roksana Epa, Gabriela Tomczyk-Knop, Anna Starowicz-Filip, Barbara Bętkowska-Korpała, Anna Skalska
CLINICAL AND DEMOGRAPHIC PREDICTORS OF MILD COGNITIVE IMPAIRMENT – CROSS-SECTIONAL STUDY
Oksana K. Melekhovets, Vira D. Tovazhnyanska, Iryna I. Yakovtsova
EFFECTS OF DIABETES MELLITUS ON REPARATIVE OSTEOGENESIS
Nadezhda V. Storozhuk, Aleksey B. Panasenko, Boris G. Storozhuk, Tatiana V. Dovgalyuk
ADD-ON GRADE-RANKING SCALE FOR ASSESSING THROMBOTIC RISK IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND PERCUTANEOUS CORONARY ANGIOPLASTY
Aleksey V. Bida, Volodymyr I. Struk, Vitaliy І. Bida, Serhii M. Hermanchuk
ELECTROMYOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CHEWING MUSCLES OF INDIVIDUALS WITH PATHOLOGICAL ABRASION OF HARD DENTAL TISSUES
Victor P. Andriuschenko, Dmytro V. Andriuschenko, Oleg T. Girniak
MINIMALLY INVASIVE AND TRADITIONAL OPERATIVE TECHNIQUES IN SURGICAL TREATMENT OF ACUTE COMPLICATED PANCREATITIS
Anita Bielawska, Katarzyna Tomczyk, Beata Łabuz-Roszak
INFLUENCE OF DIETARY TRENDS ON THE NUTRITION OF THE YOUTH
Anna O. Kaminska, Nataliia G. Pshuk, Liudmila V. Stukan
FEATURES OF SUBJECTIVE PERCEPTION OF SOCIAL SUPPORT BY PATIENTS WITH ENDOGENOUS MENTAL DISORDERS
Olena P. Babkina, Dmytro O. Matyukhin, Svitlana I. Danylchenko, Edouard A. Glazkov, Oleksiy O. Galmyz
USAGE OF HISTOLOGICAL METHODS IN DETERMINING THE PRESCRIPTION OF SPLEEN INJURIES IN FORENSIC MEDICAL PRACTICE
Liliya I. Lyashenko, Larysa M. Lobach, Vladymyr N. Petrushanko, Zoryana Y. Nazarenko, Iryna M. Tkachenko
APPLICATION OF ANTISEPTIC AND OSTEOPLASTIC DRUG FOR DESTRUCTIVE PERIODONTITIS TREATMENT
Andrey V. Bondarenko, Sergey I. Pokhil, Marianna V. Lytvynenko, Tatyana V. Bocharova, Vitaliy V. Gargin
ANAPLASMOSIS: EXPERIMENTAL IMMUNODEFICIENT STATE MODEL
Pavel A. Dyachenko
VARICELLA-ZOSTER VIRUS CNS DISEASE CLINICAL FEATURES IN UKRAINIAN PATIENTS. PROSPECTIVE STUDY
Olha V. Makarenko, Malika M. Karimova, Alona M. Masheiko, Nataliia M. Onul
QUALIMETRIC ANALYSIS OF PROTON PUMP INHIBITORS IN UKRAINE
Marianna V. Markova, Tsira B. Abdriakhimova, Olga V. Grishina, Maya V. Savina, Cornelia A. Kosenko, Helen E. Falyova, Artur R. Markov
PHENOMENON OF SELF-DESTRUCTIVE BEHAVIOR IN FEMALE SEX WORKERS: DISCRIPTORS, PREDICTORS, TYPOLOGY, PSYCHOLOGICAL CORRECTION
Nataliya Matolinets
THE CHANGES IN DYNAMICS OF ORNITHINE CYCLE COMPONENTS LEVELS DURING THE ACUTE PERIOD OF POLYTRAUMA
Oleksandr O. Belov, Nataliya G. Pshuk
SOME TRENDS OF CLINICAL AND SYMPTOMATIC PATHOMORPHOSIS OF DEPRESSIVE DISORDERS TAKING INTO ACCOUNT THE AGE FACTOR
Vasyl Kishchuk, Oleksandr Bondarchuk, Ihor Dmitrenko, Kateryna Lobko, Yaroslav Hrytsun, Maryna Timchenko, Oleksandr Datsiuk, Hennadii Bevz
IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH FRONTAL BASILAR TRAUMA HAVING BC “SYNTEKOST” APPLIED IN THE SURGICAL TREATMENT.
REPORT 1. THE STATE OF THE SYSTEMIC CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY FACTORS OF PATIENTS WITH FRONTAL BASILAR TRAUMA IN THE ACUTE POSTTRAUMATIC PERIOD PRIOR TO SURGICAL TREATMENT
Larysa V. Pypa, Yulia N. Lysytsia, Ruslan V. Svistilnik, Maryna M. Murhina
SCREENING INVESTIGATION OF DISTRIBUTION OF MOOD DISORDERS IN ADOLESCENCE AND PECULIARITIES OF THEIR CURRENCY
Oryna Detsyk, Iryna Fedyak, Iryna Bilyk
ANALYSIS OF SOCIAL AND MEDICAL PORTRAIT OF CHILDREN WITH PERTUSSIS, MENINGOCOCCAL INFECTIOUS, SCARLET FEVER AND ESTIMATION OF THEIR
ASSIGNED PHARMACOTHERAPY
Borys I. Palamar, Volodymyr V. Proshkin, Nataliia P. Volkova, Oksana О. Rezvan, Lidiia P. Tkachenko
PREPARATION CONTENT UPDATING OF FUTURE DENTISTS TO PROFESSIONAL INTERACTION
Vladislava S. Batyrgareieva, Andriy M. Babenko, Sandra Kaija
CORRUPTION IN MEDICAL SPHERE OF UKRAINE: CURRENT SITUATION AND WAYS OF PREVENTION
REVIEW ARTICLES / PRACE POGLĄDOWE
Krystian Ślusarz, Paulina Kurdyś, Paul Armatowicz, Piotr Knapik, Ewa Trejnowska
EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION (ECMO) – IN THE TREATMENT OF SEVERE, LIFE-THREATENING RESPIRATORY FAILURE
Urszula Gancarczyk, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Monika Komar
ELIMINATION OF THE LEFT ATRIAL APPENDAGE IN THE PREVENTION OF THROMBOEMBOLIC EVENTS IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION
Joanna Głogowska-Szeląg, Marta Szeląg, Mateusz Stolecki, Marek Kudła
OBESITY AND OSTEOPOROSIS-CONNECTIONS BETWEEN ADIPOSE TISSUE AND BONE.
Yuriy Baulin, Borys Rohozhyn, Inna Vyshnevska
LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL OBLIGATIONS OF PHYSICIANS IN UKRAINE
Małgorzata Paszkowska
SYPHILIS AS AN INFECTIOUS DISEASE – LEGAL ASPECTS
CASE REPORT / OPIS PRZYPADKU
Angelika V. Payenok, Volodymyr M. Shevaha, Andrii R. Kulyk, Andrii M. Netliukh, Andrii V. Kulmatytskyi
STROKE IN THE ARTERY OF PERCHERON TERRITORY: THE TWO EDGES OF ONE DIAGNOSIS

Ⓒ 2019 Aluna