logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

06/2019

Unislawa Williams, Janusz Kasina, Zbigniew K. Wszolek
PROGRAMY EDUKACYJNE DLA POLAKÓW CHCĄCYCH STUDIOWAĆ / PODNOSIĆ KWALIFIKACJE ZA GRANICĄ 1163
Ewa Kucharska, Aleksandra Kucharska, Aleksander Sieroń, Mariusz Nowakowski, Karolina Sieroń
PALLIATIVE TREATMENT – STILL UNSOLVED PROBLEM
LECZENIE PALIATYWNE – WCIĄŻ NIEROZWIĄZANY PROBLEM 1165
Donata Saulė Vilšinskaitė, Greta Vaidokaitė1, Žygimantas Mačys, Žana Bumbulienė
THE RISK FACTORS OF DYSMENORRHEA IN YOUNG WOMEN
CZYNNIKI RYZYKA BOLESNEGO MIESIĄCZKOWANIA U MŁODYCH KOBIET 1170
Antonina Dnistriańska, Konstantin Vergeles, Larisa Stanislavczuk
OKREŚLENIE CZĘSTOŚCI POWIKŁAŃ ABORCJI
DETERMINATION OF THE FREQUENCY OF COMPLICATIONS OF ABORTION 1175
Andrzej Kajetanowicz, Aleksandra Kajetanowicz
PROS AND CONS OF TECHNOLOGY FOR PATIENTS
BLASKI I CIENIE TECHNOLOGII W SŁUŻBIE PACJENTA 1178
STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ KONGRESOWYCH
X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ • III ŚWIATOWY ZJAZD LEKARZY POLSKICH • GDAŃSK, 29.05.2019 – 01.06.2019 1183

Ⓒ 2019 Aluna