logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

03/2019

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Volodymyr H. Hryn, Yuriy P. Kostylenko, Valentyna P. Bilash, Yana A. Tarasenko
FEATURES OF ANGIOARCHITECTURE OF THE ALBINO RATS STOMACH AND SMALL INTESTINE
CHARAKTERYSTKA UNACZYNIENIA ŻOŁĄDKA I JELITA CIENKIEGO U SZCZURÓW ALBINOSÓW 311
Rafał Słoniak, Tomasz Tittinger, Damian Szczepański, Tadeusz Szymon Gaździk, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Łukasz Kikowski
PRZYKURCZ MIĘŚNIA NAPRĘŻACZA POWIĘZI SZEROKIEJ UDA A ZGIĘCIE STAWU KOLANOWEGO U BIEGACZY
CONTRACTION OF THE TENSOR FASCIAE LATAE MUSCLE OF THE FASCIA OF THE BROAD THIGH AND FLEXION OF THE KNEE JOINT IN THE RUNNERS 318
Kostyantyn V. Shevchenko, Galyna A. Yeroshenko, Оlena S. Yakushko, Kateryna S. Kazakova, Denys R. Kramarenko
MORPHOMETRIC DESCRIPTION OF THE EXCHANGE SEGMENT OF MICROVASCULATURE OF RATS’ SALIVARY GLANDS IN NORMAL CONDITIONS AND CHRONIC ETHANOL INTOXICATION
CHARAKTERYSTYKA MORFOMETRYCZNA SEGMENTU MIKROUNACZYNIENIA GRUCZOŁU ŚLINOWEGO SZCZURA W WARUNKACH PRAWIDŁOWYCH,
JAK I W WARUNKACH PRZEWLEKŁEJ INTOKSYKACJI ETANOLEM 323
Artur Kotowski, Maja Kotowska, Aleksandra Warzyszyńska, Iwona Szymusik, Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, Andrzej M. Fal
CERVICAL CANCER – CAUSES AND PREVENTION OF HPV INFECTIONS IN THE OPINIONS OF YOUNG POLISH WOMEN: A CROSS-SECTIONAL SURVEY
RAK SZYJKI MACICY – PRZYCZYNY ORAZ PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HPV W OPINIACH MŁODYCH POLEK: PRZEKROJOWE BADANIE ANKIETOWE 327
Maryne A. Georgiyants, Ganna V. Kolesnik, Olena V. Vysotska, Olha M. Yurchenko
THE INFLUENCE OF VARIOUS METHODS OF ANESTHESIA ON TIME OF POSTOPERATIVE RECOVERY OF PATIENTS’ CONCIOUSNESS AFTER CURETTAGE OF UTERINE CAVITY
WPŁYW RÓŻNYCH METOD ZNIECZULENIA NA CZAS POWROTU ŚWIADOMOŚCI PO ZABIEGU U PACJENTEK PODDAWANYCH ŁYŻECZKOWANIU JAMY MACICY 336
Igor M. Vovchuk, Vitalij A. Katsal, Kateryna V. Khromykh, Victoria V. Balabueva, Maxim A. Hudz
CHOICE OF SURGICAL TACTICS AT THE STAGE OF PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH BILIARY SEPSIS
WYBÓR POSTĘPOWANIA CHIRURGICZNEGO NA ETAPIE PRZEDOPERACYJNEGO PRZYGOTOWANIA U PACJENTÓW Z POSOCZNICĄ W NASTĘPSTWIE ZAKAŻENIA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH 343
Yuriy M. Stepanov, Natalia Yu. Zavhorodnia, Victoria B. Yagmur, Olga Yu. Lukianenko, Elvira V. Zygalo
ASSOCIATION OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE WITH SMALL INTESTINE BACTERIAL OVERGROWTH IN OBESE CHILDREN
ZWIĄZEK NIEALKOHOLOWEJ STŁUSZCZENIOWEJ CHOROBY WĄTROBY Z ZESPOŁEM ROZROSTU BAKTERYJNEGO JELITA CIENKIEGO U DZIECI Z OTYŁOŚCIĄ 350
Vadym A. Vizir, Olesia V. Nasonenko, Olexandr V. Demidenko, Anton S. Sadomov
PROLACTIN IN HYPERTENSIVE MEN WITH ANDROGEN DEFICIENCY: AN ÉMINENCE GRISE?
PROLAKTYNA U MĘŻCZYZN Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM I NIEDOBOREM ANDROGENÓW: SZARA EMINENCJA? 357
Victoria Erokhina, Olga Avilova
ULTRAMICROSCOPIC CHANGES OF RATS PARATHYROID GLANDS AND THYMUS AFTER SINGLE ADMINISTRATION OF CYCLOPHOSPHAMIDE AT THE DIFFERENT PERIODS OF OBSERVATION
ULTRAMIKROSKOPOWE ZMIANY W PRZYTARCZYCACH I GRASICY U SZCZURÓW PO POJEDYNCZYM PODANIU CYKLOFOSFAMIDU W RÓŻNYCH OKRESACH OBSERWACJI 362
Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Radzimińska, Beata Pilarska, Mariusz Kozakiewicz, Aleksander Goch
OCENA POZIOMU KONCENTRACJI IRYZYNY U KOBIET Z WYSIŁKOWYM NIETRZYMANIEM MOCZU PO ZASTOSOWANIU ZEWNĘTRZNEJ NEUROSTYMULACJI MAGNETYCZNEJ
(EXTRACORPOREAL MAGNETIC INNERVATION – EXMI) – BADANIE PILOTAŻOWE
ASSESSMENT OF IRISIN CONCENTRATION IN WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTINENCE AFTER USING EXRACORPOREAL MAGNETIC INNERVATION (EXMI) − PILOT STUDY 368
Oleksandr A. Nazarchuk, Ihor L. Chereshniuk, Halyna H. Nazarchuk
THE RESEARCH OF ANTIMICROBIAL EFFICACY OF ANTISEPTICS DECAMETHOXIN, MIRAMISTIN AND THEIR EFFECT ON NUCLEAR DNA FRAGMENTATION AND EPITHELIAL CELL CYCLE
ANALIZA AKTYWNOŚCI PRZECIWBAKTERYJNEJ DWÓCH ANTYSEPTYKÓW, DEKAMETOKSYNY I MIRAMISTYNY, ORAZ ICH WPŁYWU NA FRAGMENTACJĘ JĄDROWEGO DNA
ORAZ CYKL KOMÓRKOWY ŚRÓDBŁONKA 374
Oksana I. Afanasiuk, Valentyn I. Shmaliy, Yuliia Yu. Shushkovska
CLINICAL CHARACTERISTICS OF CARDIAC ARRHYTHMIAS IN PREGNANT WOMEN
CHARAKTERYSTKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA U KOBIET W CIĄŻY 381
Tetiana S. Gruzieva, Liudmyla I. Galiienko, Iryna A. Holovanova, Victoria B. Zamkevich, Olena Ya. Antonyuk, Liudmyla V. Konovalova, Roman G. Dolynskyj, Anastasiia I. Zshyvotovska
PREVALENCE OF BAD HABITS AMONG STUDENTS OF THE INSTITUTIONS OF HIGHER MEDICAL EDUCATION AND WAYS OF COUNTERACTION
WYSTĘPOWANIE ZŁYCH NAWYKÓW WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH ORAZ METODY ZAPOBIEGANIA 384
Svitlana Zubchenko, Olena Sharikadze, Stepan Maruniak
ALLERGEN COMPONENT TESTING – A NEW ERA IN DIAGNOSTICS OF PATIENTS WITH POLLEN ALLERGY
BADANIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ALERGENÓW – NOWA ERA W DIAGNOSTYCE PACJENTÓW Z ALERGIĄ PYŁKOWĄ 391
Inna S. Borisova, Dmitry O. Stepansky
DETERMINATION OF POOR OUTCOME PROGNOSIS IN PATIENT WITH ACUTE LEUCEMIA WHICH WAS COMPLICATED BY PNEUMONIA
CZYNNIKI RYZYKA ZŁEGO ROKOWANIA U PACJENTÓW Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ POWIKŁANĄ ZAPALENIEM PŁUC 395
Oleksandr V. Avdeev, Roksana O. Drevnitska, Alina B. Boykiv, Oksana Ya. Vydoinyk
CONDITION OF FAGOCYTOSIS OF EXPERIMENTAL ANIMALS WITH PERIODONTITIS DUE TO MODIFIED REACTIVITY
OCENA STOPNIA FAGOCYTOZY U ZWIERZĄT EKSPERYMENTALNYCH Z CHOROBAMI PRZYZĘBIA WYWOŁANYMI ZMODYFIKOWANĄ REAKTYWNOŚCIĄ 401
Nataliia O. Gevkaliuk, Nataliya I. Sydliaruk, Larysa Ya. Posolenyk, Oksana Ya. Vydoinyk, Lesia I. Kuchyrka
THE STATE OF OXIDATIVE HOMEOSTASIS IN CHILDREN WITH INFLUENZA STOMATITIS
STAN HEMOSTAZY OKSYDACYJNEJ U DZIECI Z ZAPALENIEM JAMY USTNEJ W PRZEBIEGU GRYPY 405
Anastasiia A. Akhmedova, Oleksandr M. Ocheredko, Volodymyr P. Klimenyk
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE GASTROPATHY RISK REDUCTION PROGRAM IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
OCENA SKUTECZNOŚCI PROGRAMU ZMNIEJSZENIA RYZYKA ROZWOJU GASTROPATII U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM 409
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Vitalii M. Pashkov, Maryna V. Trotska, Oleksii S. Soloviov
RIGHT TO CHILD HEALTH IN CONTEXT OF NATURAL ENVIRONMENTAL SECURITY
PRAWO DO ZDROWIA W WIEKU DZIECIĘCYM W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 418
Magdalena Doręgowska, Monika Rudzińska-Bar
ZABURZENIA SNU W CHOROBIE PARKINSONA
SLEEP DISORDERS IN PARKINSON’S DISEASE 425
Nataliya B. Kuzniak, Roman R. Dmytrenko, Larysa Ya. Fedoniuk, Svitlana I. Boitsaniuk, Liudmyla V. Kuzniak, Andrii V. Yavorskyi, Stepan V. Tkachyk
DEVELOPMENT OF THE INNER NASAL CAVITY IN ANIMALS IN PHYLO- AND ONTOGENESIS: FUNCTIONAL ANATOMIC SIGNIFICANCE IN THE DEVELOPMENT PERIOD
ROZWÓJ WEWNĘTRZNEJ JAMY NOSOWEJ U ZWIERZĄT W FILO- I ONTOGENEZIE: CZYNNOŚCIOWE I ANATOMICZNE ZNACZENIE W OKRESIE ROZWOJOWYM 432
Ewa Gulczyńska, Ewa Peterson, Tomasz Radzik, Ludmiła Żylińska
BIOMARKERY WEWNĄTRZMACICZNEGO ZAHAMOWANIA WZRASTANIA PŁODU
BIOMARKERS OF INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION 436
Zhanetta A.Chornenka, Tetiana I. Domanchuk
INTEGRATED ESTIMATION OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN UKRAINE – FORECAST FOR THE FUTURE
KOMPLEKSOWA OCENA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ NA UKRAINIE – PROGNOZA NA PRZYSZŁOŚĆ 442
Alla M. Bilovol, Svitlana H. Tkachenko, Oleksandra А. Havryliuk, Alla А. Berehova, Yevheniia H. Tatuzian, Nataliia L. Kolhanova, Svitlana O. Stetsenko
LICHEN PLANUS AND COMORBID CONDITIONS (A REVIEW OF LITERATURE)
LISZAJ PŁASKI I CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE (PRZEGLĄD LITERATURY) 447
Magdalena Duda-Wiewiórka, Kazimierz Pityński
WITAMINA D A PRAWIDŁOWA I ZMIENIONA PATOLOGICZNIE BŁONA ŚLUZOWA JAMY MACICY
VITAMIN D IN NORMAL AND PATHOLOGICALLY CHANGED ENDOMETRIUM 452
Нrуhorіі S. Kraіnуk, Svitlana M. Pороva, Ella V. Vakulovych
PROBLEMS OF TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS AND OTHER ANATOMICAL MATERIALS AND DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION IN UKRAINE
PROBLEMY TRANSPLANTACJI LUDZKICH NARZĄDÓW I INNYCH MATERIAŁÓW ANATOMICZNYCH I KIERUNKU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW NA UKRAINIE 457
Iryna S. Dankevych-Kharchyshyn, Olena M. Vynogradova, Natalia V. Malko, Roman M. Gnid, Andriana P. Skalat, Lidiya Y. Minko, Oleg I. Mrochko, Yurij L. Bandrivsky, Orysia O. Bandrivska
PERIODONTAL DISEASES AND ATHEROSCLEROSIS (LITERATURE REVIEW)
CHOROBY PRZYZĘBIA A MIAŻDŻYCA (PRZEGLĄD LITERATURY) 462
Valentyna I. Ilchenko, Liudmyla М. Sіzova, Svitlana М. Tanianskaia, Inna N. Nesina, Kateryna V. Pikul
MODERN APPROACH TO THE PROBLEM OF PERTUSSIS
NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU KRZTUŚCA 466
Jan W. Pęksa, Piotr Jankowski, Danuta Czarnecka
KONTROLA CZYNNIKÓW RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO U PACJENTÓW PO ZAWALE SERCA
CONTROL OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION 472
Оlha I. Bezpalova, Valeriy A. Yusupov, Olha Ye. Avramova, Tetyana V. Krasiuk, Nataliia B. Larina
LEGAL PROTECTION OF INVENTIONS WITHIN MEDICAL PRACTICE IN UKRAINE
OCHRONA PRAWNA WYNALAZKÓW W MEDYCYNIE NA UKRAINIE 484
OPISY PRZYPADKU / CASE REPORTS
Jolanta Grabowska-Markowska, Iwona Pawłowska, Grzegorz Ziółkowski, Jadwiga Wójkowska-Mach
BAKTERIEMIA WYWOŁANA PRZEZ OCHROBACTRUM ANTHROPI – NIETYPOWE POSTĘPOWANIE
BACTERIA CAUSED BY OCHROBACTRUM ANTHROPI – UNUSUAL BEHAVIOR 489
Joanna Zajączkowska, Jadwiga Korzeniowska
POWIKŁANIA LECZENIA IMMUNOSUPRESYJNEGO W PRZEBIEGU CIĘŻKIEJ POSTACI ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY – OPIS PRZYPADKU
COMPLICATIONS OF IMMUNOSOPRESSION TREATMENT IN HEAVY THERAPY FOR ATOPIC SKIN – CASE DISCUSSION 493


ORIGINAL ARTICLE / PRACA ORYGINALNA
Patryk Rzońca, Piotr Tomaka, Robert Gałązkowski
BURNS IN PRACTICE OF HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE IN POLAND. RETROSPECTIVE ANALYSIS
OPARZENIA CIAŁA W PRAKTYCE ZAŁÓG ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POLSCE. ANALIZA RETROSPEKTYWNA 500

Ⓒ 2019 Aluna