logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

01/2019

ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL ARTICLE
PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE
Halyna Yu. Morokhovets, Olena V. Uvarkina, Olena M. Bieliaieva, Yuliia V. Lysanets, Hennadii A. Senkevych, Serhii A. Stetsenko
DEVELOPMENT OF MOTIVATION TOWARDS EDUCATION IN MEDICAL STUDENTS
ROZWÓJ MOTYWACJI DO NAUKI U STUDENTÓW MEDYCYNY
7
PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Ruslan V. Tekliuk, Ihor V. Serheta, Oksana A. Serebrennikova
HEALTH-RELATED BEHAVIOUR IN ADOLESCENTS WHO HAVE RECEIVED BASIC INSTRUCTION IN HEALTH PROMOTION
ZACHOWANIA ZDROWOTNE U MŁODZIEŻY, KTÓRA OTRZYMAŁA PODSTAWOWY INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA 12
Alexandr Ye. Abaturov, Yuri M. Stepanov, Anna A. Nikulina
TREATMENT OF LACTASE DEFICIENCY IN CHILDREN’S OBESITY WITH GENOTYPE C/C 13910 OF LACTASE GENE
LECZENIE NIEDOBORU LAKTOZY U OTYŁYCH DZIECI Z GENOTYPEM C/C 13910 DLA GENU LAKTAZY 17
Dmytro V. Shchukin, Vladislav M. Demchenko, Ganna V. Lisova, Iana S. Bielievtsova
ORGANIZATION OF UROLOGICAL CARE FOR PATIENTS WITH IATROGENIC URETERAL INJURY
ORGANIZACJA OPIEKI UROLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW Z JATROGENNYM USZKODZENIEM MOCZOWODU 22
Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ładny, Daniel Ślęzak, Mateusz Komza, Robert Gałązkowski
ANALIZA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z CAŁEJ POLSKI U PACJENTÓW Z RANAMI OPARZENIOWYMI
ANALYSIS OF MEDICAL RESCUE OPERATIONS PERFORMED BY MEDICAL RESCUE TEAMS FROM ALL OVER POLAND IN PATIENTS WITH BURN WOUNDS 26
Alexandr Zinchuk, Oleksandr Herasun, Andrij Zadorozhnyi, Olga Vorozhbyt, Borys Gerasun
INFLUENCE OF AUTOLEUKOCYTE VACCINATION ON ACTIVITY LEVEL OF TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B
WPŁYW AUTOLOGICZNEJ SZCZEPIONKI LEUKOCYTARNEJ NA AKTYWNOŚĆ CZYNNIKA MARTWICY NOWOTWORU ALFA U PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁYM
ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B 31
Hanna Saturska, Аrkadii Shulhai, Rostyslav Levchuk, Nataliya Potikha, Ruslan Usynskyi
MEDICAL AND SOCIAL ISSUES OF CARDIOVASCULAR DISEASES AND THEIR SOLUTION BASED ON THE EXPERIMENTAL STUDY OF MYOCARDIAL FIBROSIS
KWESTIE MEDYCZNE I SPOŁECZNE CHORÓB UKŁADU SERCOWO–NACZYNIOWEGO I ICH ROZWIĄZYWANIE W OPARCIU O EKSPERYMENTALNE
BADANIE WŁÓKNIENIA MIOKARDIUM 35
Aneta Czarnik, Tomasz Czarnik, Robert Kapłon, Marek Bolanowski
ZMIANY OSOCZOWEGO STĘŻENIA PARATHORMONU U PACJENTÓW KRYTYCZNIE CHORYCH: BADANIE PROSPEKTYWNE, OBSERWACYJNE
TRENDS IN PARATHYROID HORMONE PLASMA CONCENTRATION IN CRITICALLY ILL PATIENTS: PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY 40
Svitlana Savka
IMPROVED QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW I NIEPSYCHOTYCZNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 47
Volodymyr I. Boiko, Alla V. Boychuk, Irina M. Nikitina, Tetyana V. Babar, Alesya V. Boiko, Maryna A. Bolotna
BASIC CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF DEVELOPING THE COMPLICATIONS DURING MULTIPLE PREGNANCIES
PODSTAWOWE KLINICZNE I PATOGENETYCZNE ASPEKTY ROZWOJU POWIKŁAŃ PODCZAS CIĄŻY MNOGIEJ 52
Agnieszka Staciwa, Marta Sprawka, Hubert Stachowicz, Weronika Topyła, Anna Taracha, Robert Ściślak, Agnieszka Wójtowicz, Norbert Stachowicz, Agata Smoleń
SAMOBADANIE PIERSI – WSZYSTKO CO CHCIELIBYŚMY, ABYŚCIE O TYM WIEDZIELI – BADANIE ANKIETOWE
BREASTS SELF EXAMINATION – EVERYTHING WE WANT YOU TO KNOW ABOUT IT – SURVEY STUDY 56
Olena О. Taranovska, Volodymyr К. Likhachov, Ludmyla М. Dobrovolska, Oleg G. Makarov, Yanina V. Shymanska
POSSIBILITY FOR NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN WOMEN AT RISK DURING PREGRAVID PREPARATION
MOŻLIWOŚCI NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI PRZEWLEKŁEJ ENDOMETRIOZY U KOBIET Z GRUPY RYZYKA W TRAKCIE PRZYGOTOWYWAŃ DO CIĄŻY 64
Оrysya О. Syzon, Solomiya A. Turkevych, Tetyana I. Rudnyk, Svitlana V. Volbyn, Marianna O. Dashko
SUPERFICIAL CANDIDOSIS COURSE IN PATIENTS WITH CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDER AND DIABETES MELLITUS
PRZEBIEG POWIERZCHOWNEJ KANDYDOZY U PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI METABOLIZMU WĘGLOWODANÓW I CUKRZYCĄ 68
Tetiana V. Khmara, Іhor І. Zamorskii, Mariana O. Ryznychuk, Mariana I. Kryvchanska, Oleh M. Boichuk, Roman R. Dmytrenko
PECULIARITIES OF PRENATAL VAGINA MORPHOGENESIS
CHARAKTERYSTYKA MORFOGENEZY POCHWY W OKRESIE PRENATALNYM 72
Sergii V. Popov, Oleksandr I. Smyian, Andrii N. Loboda, Olena K. Redko, Svitlana I. Bokova, Oleksandr P. Moshchych, Viktoriia O. Petrashenko, Svitlana N. Kasian, Olena V. Savchuk
PECULIARITIES OF ANTIBIOTIC-ASSOCIATED DIARRHEA DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS
ODMIENNOŚCI ROZWOJU BIEGUNKI POANTYBIOTYKOWEJ U DZIECI Z OSTRYMI INFEKCJAMI GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH 79
Oleksandr A. Iaroshevskyi, Olga G. Morozova, Anna V. Logvinenko, Yana V. Lypynska
NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF CHRONIC NECK−SHOULDER MYOFASCIAL PAIN IN PATIENTS WITH FORWARD HEAD POSTURE
NIEFARMAKOLOGICZNE METODY LECZENIA PRZEWLEKŁEGO ZESPOŁU BÓLOWEGO MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWEGO SZYI I BARKU U PACJENTÓW Z POSTAWĄ
GŁOWY PRZODUJĄCEJ 84
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Liudmyla I. Ostrovskaya
MODERN APPROACHES TO PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASES IN PREGNANCY: A REVIEW
NOWOCZESNE STRATEGIE ZAPOBIEGANIA CHOROBOM PRZYZĘBIA W CIĄŻY: PRZEGLĄD LITERATURY 89
Nataliia V. Medvedovska, Valeriy I. Bugro, Ivan I. Kasianenko
THE STUDY OF REGIONAL PECULIARITIES OF PARENTERAL VIRAL HEPATITIS INCIDENCE DYNAMICS AMONG CHILDREN AS AN INSTRUMENT
OF DEVELOPING COMPLEX REGIONAL SOCIAL PROGRAMS ON THE PREVENTION OF ITS INCREASE
BADANIE REGIONALNYCH ODMIENNOŚCI DYNAMIKI WYSTĘPOWANIA PARENTERALNEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY U DZIECI JAKO NARZĘDZIE
SŁUŻĄCE ROZWOJOWI KOMPLEKSOWYCH REGIONALNYCH SPOŁECZNYCH PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE WZROSTOWI TEGO TYPU ZAKAŻEŃ 95
Olena O. Terzi
THE GENESE OF PREDICTIVE-PERSONIFIED MEDICINE AND THE PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE
POWSTANIE PREDYKCYJNO-SPERSONALIZOWANEJ MEDYCYNY I PROBLEMY Z JEJ WDROŻENIEM NA UKRAINIE 99
Viktoriia O. Yaremchuk
THE USE OF MEDICAL KNOWLEDGE IN THE CRIME INVESTIGATION
WYKORZYSTANIE WIEDZY MEDYCZNEJ W DOCHODZENIACH KRYMINALISTYCZNYCH 103
Oleh G. Shekera
THE FOUNDATION OF AN EFFECTIVE HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE – FAMILY MEDICINE
WPROWADZENIE SYSTEMU EFEKTYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ NA UKRAINIE – MEDYCYNY RODZINNEJ 107
Piotr Feusette, Marek Gierlotka, Andrzej Tukiendorf, Joanna Płonka, Jarosław Bugajski, Beata Łabuz-Roszak, Robert Bryk
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – EPIDEMIOLOGIA I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ
HEART FAILURE IN OPOLE VOIVODESHIP – EPIDEMIOLOGY AND FUTURE PERSPECTIVES 112
Beata Łabuz-Roszak, Iwona Mańka-Gaca
DYSFUNKCJA AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO W PADACZCE
DYSFUNCTION OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN EPILEPSY 120
OPISY PRZYPADKU / CASE REPORTS
Igor Alexander Harsch, Thomas Heß, Peter Christopher Konturek
SEVERE METABOLIC SYNDROME AND PRIMARY AMENORRHEA AS MAIN PATHOPHYSIOLOGICAL FEATURES IN A SUBTYPE OF TURNER SYNDROME (46, X, DEL (X) Q 21)
CIĘŻKA POSTAĆ ZESPOŁU METABOLICZNEGO I PIERWOTNY BRAK MIESIĄCZKI JAKO GŁÓWNE CECHY PATOFIZJOLOGICZNE W PODTYPIE ZESPOŁU TURNERA
(46, X, DEL (X) Q 21) 124
Kateryna Tarianyk, Natalia Lytvynenko, Tetiana Purdenko, Viktoriia Hladka
DIAGNOSTIC ERRORS DURING INTRAMEDULLAR PROCESSES
BŁĘDY DIAGNOSTYCZNE W TRAKCIE OCENY PROCESÓW WEWNĄTRZRDZENIOWYCH 129
Veronika M. Dudnyk, Irina I. Andrikevych, Hennadiy M. Rudenko, Tetiana G. Korol, Kateryna V. Khromykh
TROMBOSIS OF MESENTERIAL VESSELS IN ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (CASE REPORT)
ZAKRZEPICA NACZYŃ KREZKI W PRZEBIEGU OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ (OPIS PRZYPADKU) 133
Olga Wajtryt, Tadeusz M Zielonka, Aleksandra Kaszyńska, Andrzej Falkowski, Katarzyna Życińska
ZESPÓŁ KOUNISA – ALERGICZNY ZAWAŁ SERCA. OPIS PRZYPADKU
KOUNIS SYNDROME – ALLERGIC MYOCARDIAL INFARCTION. A CASE REPORT 137

Ⓒ 2019 Aluna