logo_wiadlek

Archive


Welcome to the Wiadomości Lekarskie archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Wiadomości Lekarskie, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

06/2018

PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL ARTICLES
Iryna M. Tkachenko, Victor V. Kovalenko, Petro M. Skrypnikov, Yaroslav Y. Vodoriz
REASONING OF ADHESIVE SYSTEM CHOICE FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH INCREASED TOOTH WEAR
WYBÓR SYSTEMU KLEJĄCEGO W LECZENIU PACJENTÓW Z PROBLEMEM NASILONEGO ŚCIERANIA SIĘ ZĘBÓW 1129
Milena Paprocka-Zjawiona, Joanna Nowosielska-Grygiel, Łukasz Kikowski, Jerzy Olszewski, Hanna Zielińska-Bliźniewska
ZASTOSOWANIE KRIOCHIRURGII W LECZENIU ALERGICZNYCH I NIEALERGICZNYCH NIEŻYTÓW NOSA
CRYOSURGERY IN THE TREATMENT OF ALLERGIC AND NON-ALLERGIC RHINITIS 1135
Olena V. Said, Valentyna I. Velychko, Halyna O. Danylchuk
ASSESSMENT OF COMPLEX TREATMENT INFLUENCE ON SYSTEMIC INFLAMMATION IN OVERWEIGHT TYPE 2 DIABETES PATIENTS
OCENA WPŁYWU LECZENIA SKOJARZONEGO NA SYSTEMOWY STAN ZAPALNY U OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2 I NADWAGĄ 1141
Valerii P. Ivanov, Natalia Y. Osovska, Oksana L. Baranova, Olena V. Iuzvyshyna, Yuliia V. Savitska,Viktor V. Khomovskyi, Ruslan V. Svistilnik
GENDER DIFFERENCES IN CLINICAL FACTORS ASSOCIATED WITH CORONARY ARTERY ATHEROSCLEROSIS SEVERITY IN PATIENTS WITH AORTIC VALVE
AND/OR MITRAL ANNULUS CALCIFICATION
RÓŻNICE PŁCIOWE W KLINICZNYCH CZYNNIKACH ZAAWANSOWANIA MIAŻDŻYCY TĘTNIC WIEŃCOWYCH U CHORYCH ZE ZWAPNIENIAMI ZASTAWKI
AORTALNEJ I/LUB PIERŚCIENIA MITRALNEGO 1147
Nataliia M. Onul, Eleonora M. Biletska, Viktor P. Stus, Mykyta Yu. Polion
THE ROLE OF LEAD IN THE ETIOPATHOGENESIS OF MALE FERTILITY REDUCTION
ZNACZENIE OŁOWIU W ETIOPATOGENEZIE SPADKU PŁODNOŚCI U MĘŻCZYZN 1155
Vera D. Kuroedova, Evheniy E. Vyzhenko, Alexandra N. Makarova, Aleksey A. Stasiuk
OPTICAL DENSITY OF MANDIBLE IN ORTHODONTIC PATIENTS
GĘSTOŚĆ OPTYCZNA ŻUCHWY U PACJENTÓW ORTODONTYCZNYCH 1161
Oksana V. Marusyn
THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY, GLYCEMIA AND LEPTIN LEVEL OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
ZWIĄZEK POMIĘDZY OTYŁOŚCIĄ, GLIKEMIĄ ORAZ STĘŻENIEM LEPTYNY U CHORYCH Z CUKRZYCĄ TYPU 2 I ZESPOŁEM METABOLICZNYM 1165
Alina Urbanovych, Galyna Suslyk
CORRELATION BETWEEN ADIPOKINES AND MEDIATORS OF NON-SPECIFIC INFLAMMATION IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS DEPENDING ON THE GLYCAEMIC CONTROL
KORELACJA POMIĘDZY ADIPOKINAMI I NIESWOISTYMI MEDIATORAMI STANU ZAPALNEGO U PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2
W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA KONTROLI GLIKEMII 1169
Irina A. Golovanova, Vladyslav A. Smiianov, Maxim V. Khorosh, Yevheniy V. Smiianov, Olha I. Smiianova
RISK FACTORS OF SMOKING AMONG STUDENTS OF HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE
CZYNNIKI RYZYKA PALENIA PAPIEROSÓW W POPULACJI STUDENTÓW MEDYCYNY NA UKRAINIE 1175
Vasyl D. Moskaliuk, Margarita O. Andrushchak, Yurii M. Andreychyn, Irina V. Balanyk, Ivanna V. Rudan, Andriy V. Andrushchak, Myroslava S. Berezova
CLINICAL-LABORATORY ANALYSIS OF HIV-INFECTIONS AT A CHRONIC DISEASE OF KIDNEYS
KLINICZNO-LABORATORYJNA ANALIZA INFEKCJI WIRUSEM HIV U OSÓB Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK 1182
Liliya V. Zhyvotovska
THE ANALYSIS OF THE PATHOGENETIC FACTORS FOR THE PSYCHOSOCIAL MALADAPTATION FORMATION IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE
ANALIZA CZYNNIKÓW PATOGENETYCZNYCH NIEPRAWIDŁOWEJ ADAPTACJI PSYCHOSPOŁECZNEJ U PACJENTÓW Z UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU 1186
Marcin Cichocki, Tomasz Konecki, Zbigniew Jabłonowski
OCENA ZGODNOŚCI ANALIZY PATOLOGICZNEJ RAKA STERCZA WEDŁUG SKALI GLEASONA W BIOPSJI IGŁOWEJ I PREPARACIE
PO LAPAROSKOPOWEJ RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
CONCORDANCE EVALUATION OF GLEASON SCORE BETWEEN LAPAROSCOPIC PROSTATECTOMY AND NEEDLE BIOPSY SPECIMENS 1193
PRACE POGLĄDOWE / REVIEW ARTICLES
Viktor V. Horodovenko, Vitalii M. Pashkov, Larysa G. Udovyka
PROTECTION OF PATIENTS’ RIGHTS IN THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
OCHRONA PRAW PACJENTÓW W EUROPEJSKIM TRYBUNALE PRAW CZŁOWIEKA 1200
Halyna O. Vaskivska, Svitlana P. Palamar, Svitlana G. Kondratiuk, Viktorija V. Zhelanova
PSYCHODIDACTIC DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
PSYCHODYDAKTYCZNE DETERMINANTY ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1207
Olena М. Pronina, Mykhailo M. Koptev, Nataliia I.Vynnyk, Serhii A. Proskurnya, Borys M. Filenko
CURRENT VIEW ON THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE FRONTAL SINUS: LITERATURE REVIEW
AKTUALNY STAN WIEDZY NA TEMAT BUDOWY I FUNKCJI ZATOKI CZOŁOWEJ: PRZEGLĄD LITERATURY 1215
Галина В. Пятакова, Валерия В. Матан, Екатерина И. Лебедева, Тимур Н. Беркалиев
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СОВЛАДАНИЯ С СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ПОДРОСТКОВ
PSYCHOLOGICAL RESOURCES OF COPING WITH SOMATIC ILLNESS IN ADOLESCENTS 1219
Pavel Dyachenko, Olha Smiianova, Victoria Kurhanskaya, Alexander Oleshko, Anatoly Dyachenko
EPSTEIN-BARR VIRUS-ASSOCIATED ENCEPHALITIS IN A CASE-SERIES OF MORE THAN 40 PATIENTS
ZAPALENIE MÓZGU ZWIĄZANE Z INFEKCJĄ WIRUSEM EPSTEINA-BARR: SERIA PONAD 40 PRZYPADKÓW 1224
Oleksiy Yu. Cherkun, Dmytro A. Sytnik, Andriy S. Kaliuzhka, Volodymyr D. Sheyko, Volodymyr H. Hryn
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL MANAGEMENT IN LOCAL PURULENT-SEPTIC COMPLICATIONS OF ACUTE PANCREATITIS
OCENA SKUTECZNOŚCI CHIRURGICZNEGO LECZENIA MIEJSCOWYCH ROPNO-SEPTYCZNYCH POWIKŁAŃ OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI 1231
Marek Mazurek, Ewa Papuć, Konrad Rejdak
DEMENCJA – PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
DEMENTIA – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROBLEMS 1235
Małgorzata Paszkowska
PODSTAWOWE STANDARDY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA
THE BASIC LEGAL STANDARDS FOR PRACTICING THE DOCTOR PROFESSION 1239
Василь В. Кручаниця, Іван С. Миронюк, Геннадій О. Слабкий
ВРАЖЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ АЛКОГОЛЕМ ТА НАРКОТИКАМИ
ADDICTION TO ALCOHOL AND DRUGS AMONG THE POPULATION OF TRANSCARPATHIAN REGION 1245
Yuliia Lysanets, Olena Bieliaieva, Olena Pisotska, Iryna Solohor, Kseniia Chupryna
MEDICALIZATION IN THE MODERN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH: STRUCTURAL AND NARRATIVE ANALYSIS
MEDYKALIZACJA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO BRYTYJSKIEGO I AMERYKAŃSKIEGO: ANALIZA STRUKTURALNA I NARRACYJNA 1250
Anna Szajerska-Kurasiewicz, Dorota Lasyk, Danuta Łoboda, Karolina Simionescu, Michał Gibiński, Jolanta Pol-Romik, Krzysztof S. Gołba
JAK UNIKNĄĆ KONSEKWENCJI SERCOWO-NACZYNIOWYCH ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU SENNEGO?
HOW TO AVOID CARDIOVASCULAR CONSEQUENCES OF THE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME? 1254
Oleh V. Syniachenko, Yurii V. Dumanckyi, Yelyzaveta D. Yehudina, Tetiana B. Bevzenko, Tetiana I. Yarmola
BONE TISSUE LESION IN ONCOLOGICAL DISEASE (LITERATURE REVIEW AND OWN RESEARCH DATA)
ZMIANY W TKANCE KOSTNEJ W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH (PRZEGLĄD LITERATURY I ANALIZA WŁASNYCH DANYCH) 1262
Barbara Bober, Martyna Zaleska, Łukasz Kowalski, Kornelia Zaręba, Marek Saracyn
WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW NEUROENDOKRYNNYCH
CURRENT DIAGNOSTICS OF NEUROENDOCRINE TUMORS 1267
Marek Mazurek, Ewa Papuć
STYGMATYZACJA OSÓB Z DEMENCJĄ
STIGMATISATION OF PEOPLE WITH DEMENTI 1275
Kostyantyn L. Kosyachenko, Іvanna V. Sakhanda
THE MAIN METHODS OF TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES BY MEDICINAL PLANTS
GŁÓWNE METODY TERAPII CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ROŚLIN LECZNICZYCH 1279
OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT
Vasyl D.Moskaliuk, Aniuta S.Sydorchuk, Yurii M.Andreychyn, Yurii O.Randiuk, Andrii M.Sokol, Vasyl D.Sorokhan, Nonna A.Bogachyk, Oksana I.Goliar, Yadviga V.Venglovska
FULMINANT MENINGOCOCCEMIA IN ADULT CAUCASIAN MALE
PIORUNUJĄCA MENINGOKOKCEMIA U DOROSŁEGO MĘŻCZYZNY RASY BIAŁEJ 1284

Ⓒ 2019 Aluna