logo_wiadlek

USTAWOWE OBOWIĄZKI LEKARZA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych stanowiło i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Obecnie świat zmaga się z pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Problem dotyczy także Polski i skutkuje m.in. wydawaniem nowych regulacji prawnych. Prawo określa instrumenty zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz zakażeń. Na każdym lekarzu spoczywają prawne obowiązki związane z chorobami zakaźnymi. Określa je przede wszystkim ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Celem artykułu jest przedstawienie norm prawnych dotyczących obowiązków lekarza w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Ponadto przybliżenie lekarzom wiedzy na temat nowych regulacji prawnych związanych z koronawirusem SARS-CoV-2. Z analizy wynika, że lekarze odgrywają istotną rolę w realizacji instrumentów prawnych zapobiegania chorobom zakaźnym. W zapobieganiu chorobom zakaźnym mogą być stosowane różne formy przymusu medycznego.

SŁOWA KLUCZOWE: lekarz, ustawa, choroba zakaźna, informowanie, przymus, hospitalizacja, epidemia

____________________________________

Artykuł Małgorzaty Paszkowskiej już w najbliższym kwietniowym numerze Wiadomości Lekarskich.

Ⓒ 2019 Aluna